تازه‌های نشر
ادبیات داستانی ادبیات داستانی
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ ششم
  فرهنگ شفاهی سخن فرهنگ شفاهی سخن
نویسنده:
چاپ دوم
فرهنگ فشرده سخن فرهنگ فشرده سخن
(دوره 2جلدی)
نویسنده:
چاپ دوازدهم
  فرهنگ کنایات سخن فرهنگ کنایات سخن
(دوره 2جلدی)
نویسنده:
چاپ سوم
آخرین اخبار
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.
بارگذاری سایت بارگذاری سایت
90/06/29 - 09:39
آغاز به کار سایت انتشارات سخن