تازه‌های نشر
شعله ی آه شعله ی آه
قصه ی عاشقانه ملك محمد و شمس بانو
نویسنده: منشی غیوری دهلوی
چاپ اول، 1394
  اگر عشق نبود... اگر عشق نبود...
نویسنده: قیصر امین پور
چاپ اول، 1394
خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی
نویسنده: رضا داوری اردكانی
چاپ اول، 1394
  مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه
تالیف عزالدین محمود بن علی كاشانی
نویسنده: جلال الدین همایی
چاپ اول سخن، 1394
آخرین اخبار
متن سخنرانی علی اصغر علمی «مدیر انتشارات سخن» در مراسم تشییع زنده یاد عبدالرحیم جعفری متن سخنرانی علی اصغر علمی «مدیر انتشارات سخن» در مراسم تشییع زنده یاد عبدالرحیم جعفری
94/07/16 - 11:46
در این مکان مقدس، که یک طرف آن کتاب و کتابفروشی و در طرف دیگر دانشگاه و محل کسب علم است، با بزرگ مردی وداع می کنیم که عصارۀ وجودش کتاب و کتابفروشی و علم و دانش بود.
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.