تازه‌های نشر
جنگ رباعی جنگ رباعی
بازیابی و تصحیح رباعیات کهن پارسی
نویسنده:
چاپ اول، 1394
  داستان پیامبران در کلیات شمس داستان پیامبران در کلیات شمس
شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی
نویسنده: دکتر تقی پورنامداریان
چاپ اول (ویرایش جدید)، 1394
قرآن در شعر پارسی قرآن در شعر پارسی
نویسنده: دکتر امیراسماعیل آذر
چاپ اول، 1394
  در هرگز و همیشه انسان در هرگز و همیشه انسان
خواجه عبدالله انصاری
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
چاپ اول، 1394
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.