تازه‌های نشر
داستان های پلیسی داستان های پلیسی
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ اول، 1394
  چگونه می توان داستان نویس شد؟ چگونه می توان داستان نویس شد؟
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ اول، 1394
هنر قلم زنی ایران هنر قلم زنی ایران
مفاخر امروز، ماندگاران فردا
نویسنده:
چاپ اول، 1394
  یادداشتهای روزانه محمدعلی فروغی یادداشتهای روزانه محمدعلی فروغی
از سفر کنفرانس صلح پاریس
نویسنده:
چاپ اول، 1394
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.