تازه‌های نشر
گرشاسپ نامه گرشاسپ نامه
نویسنده: علی بن احمد اسدی طوسی
اول 1394
  زیر این نخل بلند زیر این نخل بلند
جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه
نویسنده: زیر نظر دكتر محمد جعفر یاحقی
چاپ اول، 1394
نقد صیرفیان نقد صیرفیان
فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر
نویسنده: محمدرضا تركی
چاپ اول 1394
  داستان های پلیسی داستان های پلیسی
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ اول، 1394
آخرین اخبار
متن سخنرانی علی اصغر علمی «مدیر انتشارات سخن» در مراسم تشییع زنده یاد عبدالرحیم جعفری متن سخنرانی علی اصغر علمی «مدیر انتشارات سخن» در مراسم تشییع زنده یاد عبدالرحیم جعفری
94/07/16 - 11:46
در این مکان مقدس، که یک طرف آن کتاب و کتابفروشی و در طرف دیگر دانشگاه و محل کسب علم است، با بزرگ مردی وداع می کنیم که عصارۀ وجودش کتاب و کتابفروشی و علم و دانش بود.
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.