تازه‌های نشر
از کوچه رندان از کوچه رندان
نویسنده:
  روشهای آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری روشهای آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری
نویسنده: دنیس هویت، دانکن کرامر
چاپ دوم، 1393
رستم و سهراب رستم و سهراب
نویسنده:
چاپ اول، 1393
  روشهای آماری در علوم رفتاری روشهای آماری در علوم رفتاری
نویسنده: دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر جعفر نجفی زند
چاپ هجدهم، 1393
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.