تازه‌های نشر
زیر این نخل بلند زیر این نخل بلند
جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه
نویسنده: زیر نظر دكتر محمد جعفر یاحقی
چاپ اول، 1394
  نقد صیرفیان نقد صیرفیان
فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر
نویسنده: محمدرضا تركی
چاپ اول 1394
داستان های پلیسی داستان های پلیسی
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ اول، 1394
  چگونه می توان داستان نویس شد؟ چگونه می توان داستان نویس شد؟
نویسنده: جمال میرصادقی
چاپ اول، 1394
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.