تازه‌های نشر
یادداشتهای روزانه محمدعلی فروغی یادداشتهای روزانه محمدعلی فروغی
از سفر کنفرانس صلح پاریس
نویسنده:
چاپ اول، 1394
  به خشونت در مدرسه پایان دهیم به خشونت در مدرسه پایان دهیم
نویسنده: دکتر زهرا بازرگان
چاپ اول، 1394
مدرسه زدگی مدرسه زدگی
نویسنده: دکتر زهرا بازرگان، دکتر کمال درانی
چاپ اول، 1394
  آموزش کیفی آموزش کیفی
تجربه های موفق یونسکو
نویسنده:
چاپ اول، 1394
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.