تازه‌های نشر
رساله های شعری فیلسوفان مسلمان رساله های شعری فیلسوفان مسلمان
فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر
نویسنده:
چاپ اول، 1393
  زرین قبا نامه زرین قبا نامه
منظومه ای پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفویه
نویسنده: ناشناس
چاپ اول، 1393
روانشناسی انگیزش و هیجان روانشناسی انگیزش و هیجان
نویسنده: دکتر محمد پارسا
چاپ اول، 1376
  باب دیلن باب دیلن
سروده ها
نویسنده:
چاپ اول، 1377
آخرین اخبار
تحویل کتاب در محل کار و منزل تحویل کتاب در محل کار و منزل
93/03/17 - 12:47
کتابهای درخواستی شما را با تخفیف برایتان ارسال می کنیم.
فعال شدن سایت فعال شدن سایت
92/04/20 - 12:04
سایت انتشارات سخن در حال به روز رسانی است.